PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1. Osobní údaje

Odpovědi na otázky týkající se ochrany osobních údajů naleznete v naší Politice ochrany soukromí.

 1. Informace O Ochraně Osobních Údajů
 2. Tyto Informace o ochraně osobních údajů (dále jen “Informace”) slouží k informování dotčených osob o zpracování jejich osobních údajů, které budou společnosti

MISSARIO s.r.o., IČ: 08987262

se sídlem na adrese: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

společnost zapsání v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71016 (dále jen “MissNature”), poskytnuté v souvislosti s používáním webových stránek https://misseco.cz/ s uzavřením kupní smlouvy či za jiným účelem.

 1. Společnost MissNature zpracovává všechny osobní údaje svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení”) a zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon”).
 2. Společnost MissNature přijala opatření k zajištění osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem a dbá na dodržování povinnosti mlčenlivosti a dalších pravidel etiky při práci s osobními údaji.

II. Zpracování Osobních Údajů

1. “Zákazníkům” se pro účely této informace rozumí fyzické osoby po dovršení věku 16 let, které jsou uživateli internetové prodejny a webových stránek MissNature, a jejich osobní údaje jsou společností MissNature zpracovávány ve smyslu článku 4 odst. 2 Nařízení a § 5 písm. e) Zákona. Zákazník je zúčastněnou stranou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení a § 5 písm. n) Zákona.Společnost MissNature je “Provozovatelem” ve smyslu § 4 odst. 7 Nařízení a § 5 písm. o) Zákona.

 1. Kontaktní údaje Správce:

MISSARIO s.r.o.

IČ: 08987262

Adresa sídla:

Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava

 

 1. Na internetovej stránce (dále jen „webová stránka“) jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text (dále jen „materiál“). Materiál je majetkem společnosti MissNature s.r.o, IČO: 08605548, se sídlem na adrese: Dobrovského 874/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71016 dále jen jako spol. „MissNature“), je chráněn ustanoveními zákona a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva. Jakékoliv použití materiálu nad rámec osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti . Totéž platí i pro jakékoliv změny materiálu, zejména překlady nebo jinou formu zpracování, a na předávání materiálu dalším osobám.

III. Použití Cookies

1. Webové stránky společnosti MissNature, https://misseco.cz/ ukládají v souladu s platnou právní úpravou na zařízení uživatelů webových stránek soubory, obecně nazývané cookies.

 • Co jsou cookies?

 

Cookies jsou malé datové soubory, které server umisťuje do počítače či mobilního zařízení při načítání webové stránky. Tyto soubory umožňují běžné fungování webových stránek, umožňují webové stránce zapamatovat si úkony, nastavení či preference uživatele. Cookies nepředstavují nebezpečí pro počítač či mobilní zařízení, mají však význam pro ochranu soukromí, protože umožňují ukládat informace o používání webu.

Společnost MissNature, používá na svých webových stránkách cookies zejména pro účely řádného fungování webových stránek a přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele.

Jaké cookies používají tyto webové stránky:

Cookies umožňující základní fungování webu

Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

 1. Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve Vašem zařízení. Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem návštěvník používá webové stránky, například, které stránky nejčastěji navštěvujete a zda dostáváte z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované, a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze na zlepšení fungování webových stránek.

 1. Funkční cookies

Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při používání webových stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve Vašem zařízení.

Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby nebo aktuální stav stránek (např. Poslední zobrazena upoutávka, typ zařízení pro zobrazení webu) a tím rozšiřují funkcionality stránek, které vám více vyhovují. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek tak, jak si je uživatel přizpůsobil. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.

Cookies umožňující cílení on-line reklamy

Tyto cookies shromažďují informace o Vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k Vašim zájmům a Vaší osobě. Tyto cookies jsou využívány se záměrem lepšího cílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umísťovány na webové stránky třetími stranami, se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojené s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektům.

 1. Cookies třetích stran

Společnost MissNature umožňuje některým obchodním partnerům, aby prostřednictvím jejích webových stránek používali cookies, díky kterým pak mohou společnosti poskytovat vybrané služby. Jde zejména o služby v oblasti analýz návštěvnosti webu, trhu a marketingové činnosti. Dále např. společnost MissNature používá Google Analytics pro sledování návštěvnosti a provozu webových stránek.

 1. Jak zamezit používání cookies

Ukládání a používání cookies lze zabránit nastavením webového prohlížeče uživatele. Webový prohlížeč lze zpravidla nastavit tak, aby se vždy před každým uložením cookies zeptal, zda si uživatel přeje cookies uložit, případně lze v rámci nastavení prohlížeče ukládání cookies zcela zablokovat. V těchto případech však hrozí, že části webových stránek nebudou plně funkční. Prostřednictvím webového prohlížeče lze také již uložené cookies ze zařízení vymazat. Pro více informací na omezení používání cookies je možné navštívit webové stránky www. Tyto stránky neprovozuje společnost MissNature a nenese tedy odpovědnost za jejich obsah.